Home » Speciale Evenementen » Verbonden Adem Circle
Rolandjan van Mulliegen

 

Verbonden Adem Cirkel 

met Rolandjan van Mulligen

 

Deze bijzondere turbulente tijd vraagt om samenzijn, bewustwording en helderheid.

Bewustwording over ons lichaam en wat het ons te vertellen heeft, bewustwording van onze ademhaling en wakker worden uit alle beperkende gedachten en onze heldere en vredige essentie gaan herkennen.

We beginnen de avond met lichaam gerichte meditatie. Staan we in contact met ons lichaam en het dieper weten en wijsheid die daarin besloten ligt? Kunnen we ruimte geven aan alles wat er in ons afspeelt - ook de angsten en onzekerheden - zodat we de weerstand achter ons kunnen laten en meer in flow met onszelf en het leven komen?

We maken vervolgens een diepgaande innerlijke reis met behulp van de verbonden adem. De verbonden ademhaling is een krachtige techniek die ons uit ons hoofd in ons lichaam brengt, die opschoont en helderheid van geest geeft. Voor ongeveer drie kwartier zullen we verbonden ademen, wat zorgt voor meer energie en een boost voor het immuunsysteem. Oude onverwerkte emoties en ervaringen zullen door de hoge trilling van prana tijdens het verbonden ademhalen aan het licht komen en zodoende blijvend oplossen. Daarnaast gaan we ons realiseren wie of wat we zijn zonder alle spanningen, overtuigingen en beperkende verhalen. Onze essentie Hier & Nu die we kunnen ervaren als een diep vervulde Leegte of Ruimte waarin alles er mag zijn. Echt thuiskomen in ons Hart.

We sluiten de avond af met ruimte om te delen met of zonder woorden, te verbinden met elkaar, mocht die behoefte er zijn.

We raden je aan niet te zwaar te eten van te voren en gemakkelijke kleding te dragen (zonder riem). Verder is in de prachtige yurt van Sekoya alles aanwezig; matten, dekens, thee en wat lekkers.

 

Contraindicaties:

De Ademcirkel is niet aan te raden wanneer je epilepsie hebt (gehad) of een verleden met psychose; hierbij is een 1 op 1 ademsessie meer passend dan een groepssessie. Mocht je zwanger zijn, hoge bloeddruk of hoge oogdruk hebben, laat het Rolandjan voor aanvang van de adem cirkel even weten. Dit zijn geen contra indicaties maar we je krijgt dat andere instructies zodat het past bij je omstandigheden.

 

Datums: 22 jan |12 feb | 26 feb, | 12 maart | 26 maart | 9 april | 23 april. 

Tijdstip:  vrijdag avond 20.00-22.00u 

Prijs: €30,-

Aanmeldingen via Mindbody App of rolandjanvm@gmail.com

 

Twice a Month Breathwork Circle in the Grand Yurt of Sekoya Center, Schoorl 

 

This quite extrordinary and turbulent time calls for togetherness, awareness, love, and clarity.
Becoming aware of our body and what it is telling us, becoming aware of our breathing, and waking up from our limiting thoughts and recognizing our clear and peaceful essence.

We start the evening with body-oriented meditation. Are we in touch with our body and the deeper knowingness and wisdom that resides inside? Can we give space to everything that's alive in us - including the fears and insecurities - so that we can leave the resistance behind and get more in flow with ourselves and life?

After that we will take a deep inner journey using the circular breathing technique. Connected breathing or circular breathing is a powerful method that takes us out of our minds and into our bodies. For about 45 minutes we will breathe in a connected way, which provides more energy and gives a boost for the immune system. Old unprocessed emotions and unintegrated experiences will come to the surface through the high vibration of prana during circular breathing and can dissolve permanently when we allow that process to take place. In addition, we will realize who or what we are without all the tensions, beliefs and limiting stories. Our essence Here & Now that we can experience as a deeply fullfilled Emptiness or Space in which everything is allowed to be. Really coming home to our inmost Heart.

We close the evening with room to share with or without words, to connect with eachother, if there is a wish for that.
We recommend to eat lightly beforehand and wear comfortable clothes (without a belt). Furthermore, everything is available in the beautiful yurt of Sekoya; mats, blankets, tea and a little snack.

 

Contra indications:

The Breathwork Circle is not recommended if you have (had) epilepsy or a history of psychosis; a 1 on 1 breathing session is more appropriate in this case than a group session. If you are pregnant, or you have high blood pressure or high eye pressure, inform Rolandjan about this before the start of the breathing circle. These are not contraindications but we will give you other instructions so that it suits your circumstances.

 

Dates: January 22 || February 12, 26 || March 12, 26 || April 9, 23
Time: 20.00h - 22.00h
Price: €30,-